Informace o publikaci

In vitro labelling of mouse embryonic stem cells with SPIO nanoparticles

Název česky In vitro značení myších embryonálních kmenových buněk pomocí SPIO nanočástic
Autoři

KREJČÍ Jana PACHERNÍK Jiří HAMPL Aleš DVOŘÁK Petr

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj General physiology and biophysics
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova embryonic stem cells; SPIO nanoparticles; differentiation; magnetic labelling
Popis Osud savčích buněk označených pomocí superparamagnetických železitých (SPIO) nanočástic je možné monitorovat in vivo magnetickou rezonancí. Zůstává však otázka, zda SPIO nanočástice ovlivňují fenotyp takto označených buněk. V předkládané studii je zkoumán vliv SPIO nanočástic pocházejících od dvou výrobců na růst a diferenciaci myších embryonálních kmenových (ES) buněk in vitro. Naše pozorování prokázala, že SPIO nanočástice nemají vliv na sebeobnovu ES buněk. Následně jsme studovali efekt SPIO na utváření embryoidních tělísek z ES buněk a na neurální diferenciaci ES buněk rostoucích v jednovrstvé kultuře. Bez ohledu na typ SPIO nanočástic byla kavitace embryoidních tělísek častečně inhibována, zatímco neurální diferenciace byla přítomností SPIO nanočástic podpořena. Poprvé jsme tedy dokumentovali vliv SPIO nanočástic na ES buňky a jejich diferenciaci.
Související projekty: