Informace o publikaci

MANDATORY RULES AND SELLERS OBLIGATION TO DELIVER GOODS ACCORDING TO UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTRENATIONAL SALE OF GOODS

Název česky Mezinárdoně kogentní normy a povinnost prodávajícího dodat zboží dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
Autoři

KYSELOVSKÁ Tereza

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference Dny práva - 2008 - Days of Law
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Mandatory rules; delivery of goods; sellers obligation; public law requirements; the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods
Popis Obsahem tohoto příspěvku je na základě judikatury soudů vysvětlit vztah kogentních norem veřejného práva na povinnost prodávajícího dodat zboží dle článku 35 Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Hlavní otázkou je, zda prodávající při dodání zboží musí respektovat kogentní normy veřejného práva své vývozní země nebo kogentní normy země kupujícího nebo země konečné dodávky zboží.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info