Informace o publikaci

Strachy rozumově nadaných dětí jako indikátor jejich pokročilého rozumového vývoje

Autoři

PORTEŠOVÁ Šárka KONEČNÁ Věra BUDÍKOVÁ Marie KOUTKOVÁ Helena

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Psychológia a patopsychológia dieťaťa
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova gifted fears
Popis Strachy jsou normální součástí života každého dítěte. Výzkumy v oblasti vývojové psychologie poukazují na existenci jistých zákonitostí ve vývoji dětských strachů. Současný výzkum dokazuje, že vývoj dětských strachů sleduje určitá stádia mladší děti se nejčastěji obávají jistých druhů zvířat, strašidel a monster. Teprve v období adolescence se strachy stávají méně egocentrické a více zaměřené ke globálním ohrožení. V prezentovaném výzkumu se zaměřujeme na zmapování strachů u mimořádně nadaných dětí mladšího školního věku. Výzkum naznačuje, že akcelerovaný kognitivní vývoj a větší přístup k informacím, které se běžným vrstevníkům těchto dětí obvykle v dané vývojové etapě nedostávají, způsobuje časnější nástup strachů spíše globálních (vesmírné či přírodní katastrofy), než by se dalo očekávat na základě chronologického věku dětí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info