Informace o publikaci

Endokrinní disruptory

Autoři

HRUBÁ Drahoslava

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Hygiena
Klíčová slova endocrine disruptors;mechanism of action;consequences of exposure
Popis Endokrinní disruptory (ECD)jsou různé chemické látky:přírodní i syntetické hormony, přírodní součásti rostlin, pesticidy, látky používané při výrobě plastických hmot a různých konzumních výrobků, další průmyslově využívané látky a také odpady. Mnohé z nich jsou velmi perzistentní, jiné se naopak rychle rozkládají a mohou tak působit jen po omezenou dobu, ale v kritickém období vývoje. Mohou vyvolávat škodlivé účinky prostřednictvím interference s endokrinním systémem zvířat a lidí. Endokrinní disrupce představuje funkční změny, způsobené expozicí chemickým látkám, které mohou dál vést k poškození organismu. ECD mohou působit mnoha mechanismy na mnohých orgánech. největší pozornost je věnována mechanismům vazby na receptory, ale jsou studovány i další způsoby. Pokládá se za prokázané, že expozice ECD vyvolává negativní účinky u divoce žijících zvířat a v některých experimentálních studiích, ale nemáme dostatek důkazů, že by zdraví populace bylo poškozováno při současné environmentální expozici.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info