Informace o publikaci

Dobrovolný reporting v České republice a indikátory udržitelného rozvoje

Autoři

HŘEBÍČEK Jiří

Rok publikování 2009
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis V příspěvku je uveden základní přehled a úvod do problematiky dobrovolného reportingu a indikátorů udržitelného rozvoje a rovněž nové trendy v této oblasti vyvolané současnou ekonomickou krizí ve světě. V úvodu jsou popsán projekt SP/4i2/26/07 (Návrh nových indikátorů pro průběžné monitorování účinnosti systémů environmentálního managementu podle odvětví (NACE) a systému jejich environmentálního reportingu s hodnocením vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností), který se zaměřuje na problematiku dobrovolného reportingu a indikátorů udržitelného rozvoje a uvedeny jsou rovněž jeho cíle a jejich plnění.
Související projekty: