Informace o publikaci

Case study of voluntary reporting in SMEs

Název česky Případová studie o dobrovolném reportingu v malých a středních podnicích
Autoři

HŘEBÍČEK Jiří PILIAR František SOUKOPOVÁ Jana

Rok publikování 2009
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Příspěvek uvádí základní přehled a úvod do problematiky dobrovolného reportingu malých a středních podnicích a rovněž uvádí nové trendy v této oblasti vyvolané současnou ekonomickou krizí ve světě. V úvodu je zmíněn projekt SP/4i2/26/07 (Návrh nových indikátorů pro průběžné monitorování účinnosti systémů environmentálního managementu podle odvětví (NACE) a systému jejich environmentálního reportingu s hodnocením vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností), který se zaměřuje na problematiku dobrovolného reportingu. V další části příspěvku jsou uvedeny výsledky projektu z jeho první etapy řešení a případová studie pro malé a střední podniky v odvětví chemického průmyslu.
Související projekty: