Prognostický a prediktivní význam exprese EGFR, HER2-neu a genetických alterací v EGFR signální cestě u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku

Autoři NEUWIRTHOVÁ Jana SMILEK Pavel — BERKOVCOVÁ Jitka — ROTTENBERG Jan — KOSTŘICA Rom — HAJDÚCH Marian — TROJANEC Radek
Druh Článek v odborném periodiku
Citace NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Jitka BERKOVCOVÁ, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA, Marian HAJDÚCH a Radek TROJANEC. Prognostický a prediktivní význam exprese EGFR, HER2-neu a genetických alterací v EGFR signální cestě u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. Otorinolaryngologie a foniatrie, Praha: Otorinolaryngologie a foniatrie, 2009, roč. 58, č. 2, s. 89-96. ISSN 1210-7867.
Originální jazyk čeština
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova EGFR gene amplification k-ras mutation tyrosine kinase mutation chemoradiotherapy predictive marker

Původní práce sledující EGFR expresi a mutace v EGFR signální cestě ve vztahu k odpovědi na léčbu karcinomů hlavy a krku. Zmíněn výzan k-ras mutace, EGFRvIII, mutace tyrozinkinázové domény.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info