Informace o publikaci

Prognostický a prediktivní význam exprese EGFR, HER2-neu a genetických alterací v EGFR signální cestě u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku

Autoři

NEUWIRTHOVÁ Jana SMILEK Pavel BERKOVCOVÁ Jitka ROTTENBERG Jan KOSTŘICA Rom HAJDÚCH Marian TROJANEC Radek

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Otorinolaryngologie a foniatrie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova EGFR gene amplification k-ras mutation tyrosine kinase mutation chemoradiotherapy predictive marker
Popis Původní práce sledující EGFR expresi a mutace v EGFR signální cestě ve vztahu k odpovědi na léčbu karcinomů hlavy a krku. Zmíněn výzan k-ras mutace, EGFRvIII, mutace tyrozinkinázové domény.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info