Prognostický a prediktivní význam exprese EGFR, HER2-neu a genetických alterací v EGFR signální cestě u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku

Základní údaje

Originální název Prognostický a prediktivní význam exprese EGFR, HER2-neu a genetických alterací v EGFR signální cestě u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku
Autoři
Jana Neuwirthová
Pavel Smilek
Jitka Berkovcová
Jan Rottenberg
Rom Kostřica
Marian Hajdúch
Radek Trojanec

Další údaje

Citace NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Jitka BERKOVCOVÁ, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA, Marian HAJDÚCH a Radek TROJANEC. Prognostický a prediktivní význam exprese EGFR, HER2-neu a genetických alterací v EGFR signální cestě u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. Otorinolaryngologie a foniatrie, Praha: Otorinolaryngologie a foniatrie, 2009, roč. 58, č. 2, s. 89-96. ISSN 1210-7867.
Originální jazyk čeština
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Druh Článek v odborném periodiku
Klíčová slova EGFR gene amplification k-ras mutation tyrosine kinase mutation chemoradiotherapy predictive marker

Anotace

Původní práce sledující EGFR expresi a mutace v EGFR signální cestě ve vztahu k odpovědi na léčbu karcinomů hlavy a krku. Zmíněn výzan k-ras mutace, EGFRvIII, mutace tyrozinkinázové domény.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info