Informace o publikaci

Corporate Sustainability Reporting in the Czech Republic

Název česky Podnikový udržitelný reporting v České republice
Autoři

HŘEBÍČEK Jiří HÁJEK Miroslav RITSCHELOVÁ Iva SIDOROV Egor

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference Environmental Accounting - Sustainable Development Indicators
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www Sbornik konference
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova CSR; ESG; GRI; ESG performance; reporting tools
Popis Amsterodamská deklarace "O transparentnosti a výkaznictví" představenstva GRI z března 2009 přinesla nový impuls k podávání zpráv o environmentální, sociální a řízení výkonnosti organizace. Vývoj v oblasti společenské odpovědnosti a podávání zpráv o životním prostředí v ČR odráží celkové světové trendy. Spousta organizací v ČR má zaveden a certifikován systém environmentálního managementu jako součást integrovaného systému řízení (jakost, životní prostředí a zdraví a bezpečnosti a řízení). Proto, environmentální, ekonomické a sociální údaje a informace jsou monitorovány, kodifikovány, registrovány a seskupeny do klíčových ukazatelů výkonnosti.
Související projekty: