Informace o publikaci

Soil Burdens of Persistent Organic Pollutants: Their Levels, Fate, and Risks. Part IV. Quantification of Volatilization Fluxes of Organochlorine Pesticides and Polychlorinated Biphenyls from Contaminated Soil Surfaces

Název česky Zatížení půd persistentními organickými polutanty. Hladiny, osud a rizika. Část IV. Kvantifikace vytěkávacích toků organochlorových pesticidů a polychlorovaných bifenylů z kontaminovaných povrchů půd
Autoři

KOBLIŽKOVÁ Martina RŮŽIČKOVÁ Petra ČUPR Pavel KOMPRDA Jiří HOLOUBEK Ivan KLÁNOVÁ Jana

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Environmental Science and Technology
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů
Klíčová slova Volatilization; Soils; POPs
Popis Vytěkávací toky pro polychlorované bifenyly a organochlorové pesticidy byly studovány v těkací komoře. Vytěkávací toky byly stanovaney pro 13 modelových sloučenin a 3-5 koncentračních úrovní, pro dva různé obsahy organického uhlíku v půdě a dvě rychlosti větru. Experimentálně získaná data byla porovnáva s výsledky fugacitního modelu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info