Informace o publikaci

Global Monitoring Plan for Persistent Organic Pollutants Under the Stockholm Convention Article 16 on Effectiveness Evaluation. First Regional Monitoring Report Central and Eastern European and Central Asian Region.

Název česky Globální monitorovací plán pro persistentní organické polutanty v rámci článku 16 Stockholmské úmluvy o hodnocení efektivnosti. První regionální report z monitoringu ve střední a východní Evropě a středoasijském regionu.
Autoři

HOLOUBEK Ivan KLÁNOVÁ Jana KOČAN Anton ČUPR Pavel DUDAREV Alexey BORŮVKOVÁ Jana CHROMÁ Kateřina

Rok publikování 2008
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Tato zpráva předkládá výsledky ze sítě pasivních vzorkovačů ovzduší MONET pro střední a východní Evropu a region střední Asie. Je shrnutím výsledků vzorkování persistentních organických polutantů zahrnutých pod Stockholmskou úmluvou.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info