Chorological spectra of arable weed vegetation types in the Czech Republic

Základní údaje

Originální název Chorological spectra of arable weed vegetation types in the Czech Republic
Název česky Chorologická spektra plevelové vegetace v České republice
Autoři

Další údaje

Citace LOSOSOVÁ, Zdeňka a Vít GRULICH. Chorological spectra of arable weed vegetation types in the Czech Republic. Phytocoenologia, Berlin-Stuttgart, 2009, roč. 39, č. 2, s. 235-252. ISSN 0340-269X.
Originální jazyk angličtina
Obor Botanika
Druh Článek v odborném periodiku
Klíčová slova alien plants; alliances; Cocktail method; phytosociology; range type

Anotace

Pro srovnání základních chorologických vlastností hlavních vegetačních typů vegetace polních plevelů v České republice byl využit soubor 2,743 fytocenologických snímků. Všechny snímky byly klasifikovány metodou cocktail do svazů: Caucalidion, Scleranthion annui, Veronico-Euphorbion, Oxalidion fontanae, Spergulo-Erodion a Arnoseridion minimae. Pro každý snímek bylo vypočítáno zastoupení původních druhů, archeofytů a neofytů, jakož i poměr druhů náležejících k různým fytochorotypů. Plevelová vegetace v datovém souboru obsahovala 560 druhů: 38,3% původních, 56,2% archeofytů a 5,5% neofytů. Nejvyšší podíl původních druhů byl zjištěn v plevelové vegetaci na chudých kyselých půdách (svaz Arnoseridion minimae) a plevelové vegetace vlhkých oblastí (svaz Oxalidion fontanae). Nejvyšší podíl archeofytů byl zjištěn v teplomilné plevelové vegetaci svazů Caucalidion a Spergulo-Erodion, nejvyšší podíl neofytů ve svazu Spergulo-Erodion. Česká plevelová vegetace je převážně složena z euroasijských temperátních druhů. Tyto druhy převažují ve vegetaci svazu Scleranthion annui a Oxalidion fontanae. Makaronésko-mediteránní a orientálně-turanosko-mediteránní areáltyp tvoří 25-38% druhů všech plevelových společenstev České republiky. Tyto mediteránní druhy dominují v plevelové vegetaci svazů Caucalidion a Arnoseridion minimae, následovaných svazy Veronico-Euphorbion a Spergulo-Erodion. Podíl středoevropských druhů je podobný(asi 10 % druhů) ve všech srovnávaných vegetačních typech s výjimkou svazu Spergulo-Erodion, kde jsou tyto druhy vzácnější (jen 5%). Jiné fytochorotypy jsou v plevelové vegetaci České republiky vzácnější.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info