Monitoring of in vitro DNA synthesis and PCR amplification using 7-deaza-purines as electroactive markers

Název česky Sledování syntézy DNA in vitro a amplifikace v PCR s využitím 7-deaza-purinů jako elektroaktivních značek
Autoři FOJTOVÁ Miloslava — HORÁKOVÁ Petra — PIVOŇKOVÁ Hana — ŠIMKOVÁ Eva — VYCHODILOVÁ Zdenka HAVRAN Luděk FOJTA Miroslav
Druh Článek ve sborníku
Citace FOJTOVÁ, Miloslava, Petra HORÁKOVÁ, Hana PIVOŇKOVÁ, Eva ŠIMKOVÁ, Zdenka VYCHODILOVÁ, Luděk HAVRAN a Miroslav FOJTA. Monitoring of in vitro DNA synthesis and PCR amplification using 7-deaza-purines as electroactive markers. In Moderní elektrochemické metody. Praha: Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v.v.i.; UK v Praze, 2009. 2 s. ISBN 978-80-254-3997-5.
Originální jazyk angličtina
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova 7-deaza purines; electrochemical detection; carbon electrode; repetitive elements

Začlenění 7 deaza purinů (především 7 deaza guaninu) do sekvence DNA během primer extenze nebo PCR umožňuje elektrochemickou detekci vzniklých produktů na uhlíkové elektrodě. Na základě provedených pilotních experimentů se předpokládá využití metody pro rychlé a jednoduché stanovení délky G bohatých repetitivních sekvencí v reálných vzorcích DNA.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info