Informace o publikaci

Unraveling the mesopolyploid history of Australian crucifers (Brassicaceae)

Název česky Mesopolyploidie u australských endemických rostlin z čeledi brukvovitých (Brassicaceae)
Autoři

MANDÁKOVÁ Terezie LYSÁK Martin

Rok publikování 2009
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Nejnižší chromosomální počty v čeledi Brassicaceae (n=4-6) se nacházejí u australských endemitů blízce příbuzných modelovému druhu Arabidopsis thaliana. Naším cílem bylo rekonstruovat způsoby a mechanismy redukce chromosomálního počtu vybraných australských druhů z ancestraálního karyotypu čeledi brukvovitých (ACK, n=8) pomocí metody komparativního chromosomálního paintingu (CCP). U tří studovaných druhů, Stenopetalum nutans (2n=8), Arabidella eremigena (2n=10) a Ballantinia antipoda bylo všech 24 genomických bloků ACK nalezeno ve dvou kopiích. Tato data naznačují, že studované druhy prodělaly relativně nedávnou duplikaci celého genomu, která byla následována masivními přestavbami karyotypu a chromosomálními fúzemi. Unikátní asociace ancestrálních genomických bloků sdílených mezi ACK a studovanými australskými druhy podporují teorii, podle které tyto redukované brukvovité karyotypy (n=4-6) vznikly z ACK (n=8) prostřednictvím polyploiodního ancestrora s dosud neznámým chromosomových počtem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info