Informace o publikaci

Effect of ID ACE gene polymorphism on dietary composition and obesity-related anthropometric parameters in the Czech 4 adult population

Název česky Efekt inzerčně-delečního polymorfismu v genu pro angiotensin-konvertující enzym na složení stravy a antropometrické parametry související s obezitou u české populace
Autoři

BIENERTOVÁ VAŠKŮ Julie BIENERT Petr SÁBLÍKOVÁ Lenka SLOVÁČKOVÁ Lenka FOREJT Martin PISKÁČKOVÁ Zlata KUČEROVÁ Lenka HECZKOVÁ Kateřina DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ Zuzana VAŠKŮ Anna

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Genes and Nutrition
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova ID ACE; obesity; polymorphism; food intake
Popis U inzerčně-delečního polymorfismu (ID) v genu pro ACE jsme pozorovali signifikantní case-control rozdíly v alelických frekvencích a frekvencích genotypů mezi obézními a neobézními subjekty. Prevalence obezity byla signifikantně vyšší mezi subjekty s II genotypem (42%) než heterozygoty ID (37%) nebo DD homozygoty (36%). Tercilová analýza pak prokázala signifikantní efekt DD genotypu na příjem sacharidů ve skupině morbidně obézních jedinců.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info