Informace o publikaci

Current Trends in Sustainability Reporting in the Czech Republic

Název česky Současné trendy v reportingu udržitelného rozvoje v České republice
Autoři

HŘEBÍČEK Jiří HÁJEK Miroslav CHVÁTALOVÁ Zuzana RITSCHELOVÁ Iva

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference EnviroInfo 2009. Environmental Informatics and Industrial Environmental Protection: Concepts, Methods and Tools. 23. International Conference on Informatics for Environmental Protection
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Informatika
Klíčová slova sustainability reporting; GRI; ESG performance; KPI; ESG factors
Popis Reporting udržitelného rozvoje se stal běžnou obchodní činnost. Amsterdamská deklarace o transparentnosti reportingu Představenstva Global Reporting Initiative z března 2009 říká globálním lídrům z podnikání, práce a občanské společnosti, že kvůli nedostatku transparentnosti selhal stávající systému reportingu udržitelného rozvoje pro jeho zainteresované subjekty. To přineslo nový impuls k reportingu udržitelného rozvoje o ekonomické, environmentální, sociální a řízení výkonnosti. Tento nový přístup je uveden v příspěvku. Rozvoj v oblasti reportingu udržitelného rozvoje v České republice odráží celkové světové trendy. Článek rovněž uvádí souhrn společností v České republice, které se mají firemní reporting udržitelného rozvoje a vyhodnocuje stav tohoto dobrovolného reportingu v chemickém průmyslu.
Související projekty: