Informace o publikaci

ÚČETNÍ OCEŇOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH FINANČNÍ KRIZE

Autoři

SEDLÁČEK Jaroslav HÝBLOVÁ Eva JUROVÁ Michaela

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference Evropské finanční systémy 2009
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova financial crisis; financial instruments; historical cost; fair value; market price
Popis Příspěvek je věnován metodě oceňování aktiv a závazků reálnou hodnotou a jejímu vlivu na současnou finanční krizi. Na rozdíl od tradičního způsobu oceňování pořizovacími náklady přinesla reálná hodnota možnost vykazování nerealizovaných výnosů (zisků) v závislosti na změnách tržních cen. V okamžiku kdy dochází k propadu finančních trhů musí instituce, které mají v držení finanční nástroje přeceňované reálnou hodnotou vykázat ztrátu z hospodaření a v případě delší nestability trhu může být ohrožena i jejich existence. Požadavek zastavit povinnost vykazování změny reálné hodnoty výsledkově po dobu krize není řešením, ale pouze odložením problémů v hospodaření. Je třeba vyhodnotit rizika této metody oceňování a použít vhodné účetní nástroje k jejich eliminaci v podmínkách vysoce nestabilního trhu.