Mathematics and Thermodynamics in Material Science

Název česky Matematika a termodynamika ve vědě o materiálu
Autoři NAVRÁTIL Vladislav NOVOTNÁ Jiřina
Druh Článek ve sborníku
Citace NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Mathematics and Thermodynamics in Material Science. In International Conference PRESENTATION of MATHEMATICS ´08. 1. vyd. Liberec: TU Liberec, 2009. s. 227 - 233, 7 s. ISBN 978-80-7372-434-4.
Originální jazyk angličtina
Obor Fyzika pevných látek a magnetismus
Klíčová slova Mathematics; thermodynamics; dislocations; creep; velocity stress exponent

Skluzové napětí v monokrystalech lze rozdělit na dvě složky. První charakterizuje dalekodosahovou elastickou interakci pohyblivých dislokací s mikrostrukturou (atermické napětí) a druhá značí napětí, potřebné k tomu, aby dislokace překonala krátkodosahové překážky (termické napětí). Tyto lokální bariéry mohou být různého původu. Závislost některých parametrů (aktivační plocha, aktivační energie, koeficient napěťové citlivost) na teplotě nebo napětí může identifikovat dominantní mechanismus, kontrolující plastickou deformaci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info