Bear diet, seasonality and migration based on chemical multielemental teeth analysis

Název česky Strava, sezonalita a migrace fosilního medvěda hnědého na základě multiprvkové analýzy
Autoři NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ Miriam GALIOVÁ Michaela KAISER Jozef — FORTES Francisco — NOVOTNÝ Karel — MALINA Radomír — PROKEŠ Lubomír HRDLIČKA Aleš VACULOVIČ Tomáš — LASERNA Javier
Druh Článek v odborném periodiku
Citace NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, Miriam, Michaela GALIOVÁ, Jozef KAISER, Francisco FORTES, Karel NOVOTNÝ, Radomír MALINA, Lubomír PROKEŠ, Aleš HRDLIČKA, Tomáš VACULOVIČ a Javier LASERNA. Bear diet, seasonality and migration based on chemical multielemental teeth analysis. Přehled výzkumů, Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2009, roč. 50, 1-2, s. 28-35. ISSN 1211-7250.
Originální jazyk angličtina
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova mammalia; migration; diet; seasonality; multielemental analysis; LIBS; LA-ICP-MS

LIBS a LA-ICP-MS byly využity pro mikroskopickou distribuci prvků v dentinu a cementu špičáku fosilního medvěda hnědého (Ursus arctos). Distribuce vybraných stopových prvků (Sr, Ba, Fe) byly naměřeny na výbrusu kořene medvědího špičáku o velikosti 26 x 15 mm a 3 mm šířky. Byly sledována distribuce sodíku (Na), hořčíku (Mg) spolu s rozložením matričních prvků vápníku a fosforu (Ca a P). Ukázalo se, že pomocí LIBS a stejně tak i s LA-ICP-MS lze rychle analyzovat distribuci prvků ve fosilním zubu. Poměry stroncia a vápníku (Sr/Ca) a stroncia a baria (Sr/Ba) byly změřeny a zjištěny změny obsahu v souvislosti se sezónními přírůstky dentinu. Obsah je nízký v zimě, kdy medvěd je v zimním spánku, oproti letním přírůstkům, kde koncentrace stoupá díky bohaté potravní nabídce během vegetačního období. Obsah stroncia (Sr) nám vypovídá také o sezónních migracích studovaného zvířete mezi místem jeho zimního spánku a oblastí, kde si hledal potravu. Z analýz přírůstku cementu na kořeni špičáku a z koncentrací zkoumaných prvků lze říct, že zvíře uhynulo na rozhraní léta a podzimu, kdy medvěd hledal potravu pro vytvoření zásob na zimu. Zmíněné metody ukazují využití pro archeologii, paleontologii a paleoekologii, které umožňují zrekonstruovat etologii fosilního medvěda hnědého včetně výživy, zdraví a migrace.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info