Vývoj olympijských výkonů v běhu na 800 a 1500m

Autoři CACEK Jan — BRTNÍK Antonín — MICHÁLEK Josef HLAVOŇOVÁ Zuzana SEBERA Martin
Druh Článek ve sborníku
Citace CACEK, Jan, Antonín BRTNÍK, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Martin SEBERA. Vývoj olympijských výkonů v běhu na 800 a 1500m. In Atletika 2009. 1. vyd. Banská Bystrica: UMB, FHV Banská Bystrica, 2009. s. 48 - 58, 367 s. ISBN 978-80-8083-889-8.
Originální jazyk čeština
Obor Sport a aktivity volného času
Klíčová slova Olympic games-running events-800 and 1500m-performance development-Africa-Europe

Autoři se v příspěvku zabývají problematikou vývoje olympijských výkonů v běhu na 800 a 1500m mužů. Olympijské výkony vybraných skupin běžců (v bězích na 800 a 1500m) jsou porovnávány se světovými rekordy i mezi sebou navzájem. Autoři dospěli k závěrům, že je průkazný vztah mezi vývojem světových i olympijské rekordů v období let 1896 až 2004. Dále autoři popisují, že rozdíly mezi účastníky finálových běhů OH (při historickém rozdělení období konání her do 3 period: 1896 až 1928, 1936 až 1976, 1980 až 2004) mají tendenci k vyšší homogenitě (tedy rozdíly v dosažených časech mezi 1. až 3., 1 až 6. a 1. až 8. závodníkem se v průběhu času výrazně zmenšují). Poslední v textu popsané zjištění odpovídá na otázku, na kterém kontinentu je reálné hledat nejvíce finalistů v bězích na 800 a 1500m v jednotlivých olympijských cyklech. Z výsledků vyplývá, že v posledních desetiletích je patrný ústup evropských běžců a nástup Afričanů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info