Informace o publikaci

Intercultural characteristics of European nations

Název česky Kulturní charakteristiky evropských národů
Autoři

LUKÁŠOVÁ Růžena

Rok publikování 2009
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Příspěvek je přehledovou studií zpracovanou na základě současných empirických poznatků o obsahu kultur evropských národů. Rámcově porovnává kulturní charakteristiky evropských zemí se zřetelem ke dvěma hlavním otázkám: do jaké míry je kultura evropských zemí homogenní/heterogenní a jaký vývoj a změny národních kultur lze v souvislosti s globalizací a evropskou integrací očekávat. Pozornost je zaměřena především na výsledky tří nejznámějších studií národních kultur: studie Hofstedeho, projektu GLOBE a výzkumu Shaloma Schwartze. Na základě analýzy současných poznatků dospívá autorka k závěru, že současná Evropa je kulturně značně heterogenní a že výsledky výzkumů nenaznačují, že by kulturní rozdíly mezi zeměmi mizely.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info