Informace o publikaci

Nové přístupy v terapii nádorových onemocnění - vakcinace dendritickými buňkami

Autoři

SKÁLOVÁ Kateřina MOLLOVÁ Klára MUŽÍKOVÁ Jana NOVOTNÁ Dana VIDLÁKOVÁ Petra SMEJKALOVÁ Jana MICHÁLEK Jaroslav

Rok publikování 2009
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Při léčbě onkologických onemocnění lze vedle standardní terapie využít vakcinace, při níž jsou pacientovi podávány autologní dendritické buňky naložené nádorovým lyzátem. Dendritické buňky pak jako antigen prezentující buňky prezentují nádorové antigeny in vivo T-lymfocytům a stimulují tak protinádorovou imunitní odpověď přímo v těle pacienta. Tento přístup byl již ve světě testován mnoha klinickými studiemi fáze I/II u pacientů s různými typy nádorových onemocnění (např. melanom, metastázující renální karcinom, kolorektální karcinom, hepatocelulární karcinom a další). Vedle imunologické odpovědi byla v několika případech zaznamenána i objektivní klinická odpověď. Na našem pracovišti byla v letošním roce validována metodika přípravy autologních dendritických buněk v podmínkách správné výrobní praxe - v Čistých prostorách Masarykovy univerzity v Brně. Doposud byl na našem pracovišti takto připravenými dendritickými buňkami vakcinován jeden pacient s rabdomyosarkomem. V nejbližších dnech bude zahájena klinická studie fáze II u pacientů s multiformním glioblastomem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info