Informace o publikaci

Fish and macrozoobenthos in the Vlára stream drainage area (Bílé Karpaty Mountains)

Název česky Ryby a makrozoobentos v povodí řeky Vláry (Bílé Karpaty)
Autoři

JURAJDA Pavel JANÁČ Michal ADÁMEK Zdeněk VALOVÁ Zdenka

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Czech Journal of Animal Science
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova fish community; macroinvertebrates; bioindicators; Bílé Karpaty Mountains
Popis V horských a podhorských tocích v povodí Vláry (Bílé Karpaty) byla zkoumána společenstva ryb a makrozoobentosu na 51, respektive 32 lokalitách. Celkem bylo uloveno 15 druhů ryb. Nejčastějšími druhy byli pstruh obecný potoční a mřenka mramorovaná, následovaní jelcem tlouštěm, hrouzkem obecným a střevlí potoční. V hlavním toku Vláry stoupal poproudně počet druhů ryb až na 10 na nejnižší lokalitě. Složení rybího společenstva neodpovídalo přesně zátěži prostředí. Makrozoobentos indikoval mírný pokles kvality vody pod malými vesnicemi a statky. Larvy dvoukřídlých (obzvláště Chironomidae a Simuliidae) a jepic (Ephemeroptera) dominovaly mezi temporárními vodními bezobratlými, zatímco početné populace blešivce potočního (Amphipoda) a v některých případech také berušky vodní (Isopoda) byly zaznamenány jako trvale obývající čisté, respektive znečištěné úseky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info