Informace o publikaci

Nová radiofarmaka a aplikace pozitronové emisní tomografie na Masarykově onkologickém ústavu v Brně

Autoři

ADAM Jan ANDRES Pavel BOLČÁK Karol ČERMÁKOVÁ Martina DEMLOVÁ Regina DUBSKÁ Lenka SEDLÁČKOVÁ Šárka VALÍK Dalibor

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova positron emission tomography; radioactive tracers; cyclotrons
Popis Výstavba a zahájení provozu cyklotronu a PET centra na Masarykově onkologickém ústavu provozovaného ve spolupráci s Ústavem pro jaderný výzkum Řež umožňuje Masarykovu onkologickému ústavu zapojit se do výzkumu a aplikací nových radi ofarmak včetně látek značených pozitronovými zářiči s krátkým poločasem rozpadu (zejména 11C). V budo ucnu jso u tak projektovány například studi e za po užití radi ofarmak 18F fluoro L thymidin (FLT), markeru proliferace, ne uro onkologické studi e s po užitím markeru aminokyselinového transportu a proteosyntézy 11C methioninu, případně i dalších látek aplikovatelných i mimo onkologii. Existence PET centra na Masarykově onkologickém ústavu tak nabízí široko u škálu nových možností paci entům i lékařům nejen v brněnském regi onu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info