Informace o publikaci

Situation control under reflexivization. A comparative study of certain verbs in Czech and German

Název česky Situační kontrola pod reflexivizací. Srovnávací studie různých sloves v češtině a němčině
Autoři

WAGNER Roland DOČEKAL Mojmír ZIKOVÁ Markéta

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference Czech in Formal Grammar
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova situation control; reflexivization; Czech and German; contrastive linguistics; middle verbs
Popis Jak v češtině, tak i v němčině existuje velké množství sloves, která se pojí (obligátně nebo v jistých případech) s reflexivním prvkem. To však neznamená, že v každém případě by mělo české reflexivní sloveso německý překladový ekvivalent, který je rovněž reflexivní. V článku aplikuji teorii mediálních sloves vypracovanou Ingrid Kaufmann(ovou) na český a německý jazykový materiál. Dospívám tímto k závěru, že tzv. situační kontrola je v němčině (na rozdíl od češtiny) rozhodujícím faktorem pro možnost vytvoření reflexivních dekauzativ. Kdežto v češtině je derivace dekauzativních sloves od kauzativních téměř neomezeně produktivní, v němčině je stejný derivační proces blokován v případech, je-li patiens bázového slovesa vyznačený jako potenciální kontrolér pojmenované situace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info