Zwei Verben des Tötens und die inhärente Perspektivierung von Lexemen

Název česky Dvě slovesa zabytí a inherentní perspektivizace lexémů
Autoři WAGNER Roland
Druh Článek v odborném periodiku
Citace WAGNER, Roland. Zwei Verben des Tötens und die inhärente Perspektivierung von Lexemen. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 2/2009, č. 2, s. 85-104. ISSN 1803-4411.
Originální jazyk němčina
Obor Jazykověda
Klíčová slova verbs of killing; middle; middle verbs; reflexive verbs; perspectivization; functional grammar

V němčině jsou dvě různá, téměř synonymní slovesa zabytí: töten a umbringen. Tato slovesa se však liší co do perspektivy, z které je pojmenovaná událost prezentována. Kdežto töten je jednoznačně zaměřené na patiens, který není identický s agentem, umbringen není v tomto ohledu specifikované. Tento rozdíl se projevuje také ve významu odpovídajících nominalizací. V první části článku jsou uvedena korpusová data potvrzující zmíněný rozdíl v perfektivizaci obou sloves. V druhé části je představen pokus o modelování těchto fakt pomocí teorie media.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info