Dvě slovesa zabytí a inherentní perspektivizace lexémů

Základní údaje

Originální název Zwei Verben des Tötens und die inhärente Perspektivierung von Lexemen
Autoři

Další údaje

Citace WAGNER, Roland. Zwei Verben des Tötens und die inhärente Perspektivierung von Lexemen. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 2/2009, č. 2, s. 85-104. ISSN 1803-4411.
Originální název němčina
Obor Jazykověda
Druh Článek v odborném periodiku
Klíčová slova verbs of killing; middle; middle verbs; reflexive verbs; perspectivization; functional grammar

Anotace

V němčině jsou dvě různá, téměř synonymní slovesa zabytí: töten a umbringen. Tato slovesa se však liší co do perspektivy, z které je pojmenovaná událost prezentována. Kdežto töten je jednoznačně zaměřené na patiens, který není identický s agentem, umbringen není v tomto ohledu specifikované. Tento rozdíl se projevuje také ve významu odpovídajících nominalizací. V první části článku jsou uvedena korpusová data potvrzující zmíněný rozdíl v perfektivizaci obou sloves. V druhé části je představen pokus o modelování těchto fakt pomocí teorie media.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info