Informace o publikaci

Zum Termin Dialekt in der Germanistik

Název česky K termínu dialekt v germanistice
Autoři

MUZIKANT Mojmír

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova dialect dialectology local dialect indicators form of language existence written and spoken language medieval office German in Moravia
Popis V historické jazykovědě se často operuje s termínem nářečí popř. dialekt, i když zdrojem poznání historických vývojových etap němčiny jsou takřka vždy písemné památky, které v žádném případě neodrážejí mluvenou němčinu. Tendence ztotožňování písemné formy s mluvenou formou jazyka je patrná i ve výzkumu středověké kancelářské němčiny na Moravě. Z psané podoby jazyka nelze vyvozovat mluvenou podobu jazyka, protože tyto útvary představují svébytné formy existence jazyka, které jsou jen podmíněně a ve velmi malé míře navzájem ovlivnitelné.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info