Informace o publikaci

Návrh portálu pro vizualizaci dat zdravotního stavu obyvatelstva

Autoři

STACHOŇ Zdeněk KUBÍČEK Petr KONEČNÝ Milan GERYK Edvard PAVELKA Jiří

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference Geomatika v projektech 2009
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Klíčová slova web portal medical data
Popis Možnosti pro širší využití dat se zdravotnickou tematikou se nachází zejména v procesu vzdělávání veřejnosti, ale také ve výuce lékařských oborů. Na tyto příležitosti reaguje projekt Visualhealth, jehož těžiště leží právě v rozšíření využití dat se zdravotnickou tematikou pro veřejnou prezentaci, popularizaci a výuku předmětů na vysokých školách. Vlastní projekt je zaměřen mezioborově. Na jedné straně se projekt soustředí na kartografické a geoinformační obory, na straně druhé na obory lékařské. Kartografické obory jsou obohaceny zejména o specifika vizualizace zdravotnických dat. Obory lékařské pak o kartografické zpracování dat. V rámci řešení projektu byly identifikována dostupná zdravotní data z hlediska jejich využitelnosti. Dále byly hodnoceny způsoby jejich prezentace a jejich možný pozitivní dopad na zlepšení zdravotní situace. Hlavním způsobem prezentace a komunikace je webový portál. Portál je řešen ve spolupráci s epidemiology, informatiky, statistiky a specialisty na média a komunikaci z jiných pracovišť projektu na vizualizaci zdravotních dat. Portál bude obsahovat informace o jednotlivých diagnózách a zároveň poskytovat kartografické nástroje pro jejich prezentaci. Portál má být určen i pro širokou veřejnost bez odborných kartografických a statistických znalostí. Jeho nástroje tedy musí splňovat zásady jednoduchosti a intuitivnosti. Nástroje umožní i pokročilé formy zkoumání prezentovaných dat, včetně exploratorní analýzy. Výsledky projektu publikované na univerzálním webovém portálu nahradí dosavadní stav, kdy je zdravotnická tematika publikována neuceleně na několika místech a umožní komplexní pohled na tuto tematiku. Tento příspěvek vznikl za podpory grantu GA ČR č. 205/07/1278 Kartografická vizualizace a modelování současných trendů vývoje zdravotního stavu a zdravotní péče v ČR a grantu MŠMT č. 2E08028 Vizualizace zdravotních dat pro podporu interdisciplinárního vzdělávání a vztahů s veřejností.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info