Informace o publikaci

HPLC-ECD determination of hydroxyl radicals in various experimental models

Název česky HPLC-ECD stanovení hydroxylových radikálů v různých experimentálních modelech
Autoři

PAULOVÁ Hana BOCHOŘÁKOVÁ Hana NOVÁKOVÁ Marie TÁBORSKÁ Eva

Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Produkce hydroxylových radikálů byla hodnocena pomocí produktů hydroxylace kyseliny salicylové pomocí HPLC s coulochemickou detekcí. Byly použity dva modely. Za prvé se sledovala produkce hydroxylových radikálů u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním a u zdravých dobrovolníků po podání kyseliny salicylové. Za druhé byla měřena produkce hydroxylových radikálů u izolovaných srdcí (potkan a morče) během ischemicko-reperfuzního poškození. Izolovaná srdce byla perfundována Krebs-Henseleit. pufrem obsahujícím 1 mM kyselinu salicylovou, dle Langendorffa. Obě metody ilustrují široké pole využití HPLC metod s coulochemickým detektorem pro detekci parametrů oxidativního stresu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info