Informace o publikaci

Architecture and activities of Structure Maintenance of Chromosome SMC5/6 complex

Název česky Architektura a aktivity SMC5/6 komplexu
Autoři

PALEČEK Jan

Rok publikování 2009
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Na organizaci a udržování struktury chromozomů se podílejí tzv. SMC komplexy (Structural Maintenance of Chromosomes). SMC1/3 komplex (tzv. kohesin) drží nově replikované dceřinné chromozomy při sobě až do chvíle, kdy každý chromozom přechází do vlastní buňky (v anafázi dochází k separaci chromozomů). Pro zdárný průběh mitózy je nezbytné (interfázní) chromozomy zkondenzovat, na čemž se podílí SMC2/4 komplex (tzv. kondenzin). Třetí tzv. SMC5/6 komplex je multifunkční a podílí se např. na procesech opravy poškozené DNA. Složením je SMC5/6 nejkomplexnější: jeho součástí je např. SUMO ligasa (Nse2) a Nse3 podjednotka, která patří do superrodiny MAGE (melanoma antigen) proteinů. V lidském genomu lze nalézt více než 50 genů (a pseudogenů) patřících do MAGE (Melanoma AntiGEn) super-rodiny. Většina těchto genů je exprimována specificky v rakovinných a zárodečných buňkách (placenta, embryo). Z dosud publikovaných výsledků je zřejmé, že MAGE proteiny hrají významnou úlohu v regulaci buněčných procesů a při vzniku rakoviny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info