Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole

Základní údaje

Originální název Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole
Autoři
Miluše Havlínová
Eliška Vencálková
Zora Syslová
Jana Havlová
Iva Lacinová
Nina Petrasová
Ludmila Šprachtová

Další údaje

Citace HAVLÍNOVÁ, Miluše, Eliška VENCÁLKOVÁ, Zora SYSLOVÁ, Jana HAVLOVÁ, Iva LACINOVÁ, Nina PETRASOVÁ a Ludmila ŠPRACHTOVÁ. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2008. 223 s. ISBN 978-80-7367-487-8.
Originální jazyk čeština
Obor Pedagogika a školství
Druh Přehledové a vzdělávací texty
Klíčová slova philosophy of the health support, principles of the health support, conditions, evaluation, educational fields, kindergarten supporting the health

Anotace

Obsahem publikace je představení koncepce podpory zdraví v mateřské škole zaměřená na rozvoj zodpovědnosti za svoje zdraví. Zahrnuje popis principů a zásad, které je nutné v mateřské škole vytvářet tak, aby se u dětí mohly založit kompetence vedoucí ke zdravým životním návykům.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info