Informace o publikaci

Vegetation-plot data and databases in Europe: an overview

Název česky Přehled vegetačních dat a databází v Evropě
Autoři

SCHAMINÉE Joop H. J. HENNEKENS Stephan M. CHYTRÝ Milan RODWELL John S.

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Preslia
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.sci.muni.cz/botany/chytry/Schaminee_etal2009_Preslia.pdf
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova biodiversity; eco-informatics; Habitats Directive; macroecology; nature conservation; phytosociology; relevé; TURBOVEG
Popis Během posledního desetiletí vzniklo v Evropě mnoho databází uchovávajících záznamy o vegetaci výzkumných ploch, zpravidla fytocenologické snímky. Tyto databáze obsahují velmi hodnotné informace, které mohou být použity pro testování nejrůznějších makroekologických hypotéz a aplikace v ochraně přírody, jako je inventarizace a monitoring. Cílem tohoto článku je odhadnout, kolik fytocenologických snímků a podobných záznamů o vegetaci z výzkumných ploch v Evropě existuje, kolik z nich je uloženo v elektronickém formátu a jaké je jejich rozložení mezi různými evropskými zeměmi a regiony. Informace o databázích jsme získali prostřednictvím dotazníků zaslaných správcům národních a regionálních databází a dalším významným vegetačním ekologům. Na základě shrnutí takto získaných dat se ukázalo, že v Evropě existuje více než 4 300 000 fytocenologických snímků, z nichž více než 1 800 000 je už převedeno do elektronického formátu. Z elektronických snímků je 60% uloženo v databázích programuTURBOVEG. Nejvíce snímků pravděpodobně existuje v Německu, Nizozemsku, Francii, Polsku, Španělsku, České republice, Itálii, Spojeném království, Švýcarsku a Rakousku. Nejvíce snímků v poměru k velikosti země existuje v Nizozemsku, Belgii, Dánsku a zemích střední Evropy. Nejvíce snímků v elektronickém formátu je k dispozici v Nizozemsku (600 000), dále ve Francii, České republice a Spojeném království. Díky silné fytocenologické tradici je dnes v Evropě mnohem více fytocenologických snímků než v kterékoliv jiné části světa. Tyto snímky obsahují jedinečné ekologické informace, které budou stále více využívány při výzkumu biodiverzity. Vývoj informačních systémů jako je SynBioSys Europe a usnadnění výměny dat mezi národními a regionálními databázemi by měly podpořit širší využití těchto dat v budoucnu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info