Předběžná statistická analýza kontinuálního měření osvětlenosti v areálu VŠB-TU Ostrava

Autoři MIKULÁŠEK Zdeněk — GRÁF Tomáš
Druh Článek ve sborníku
Citace MIKULÁŠEK, Zdeněk a Tomáš GRÁF. Předběžná statistická analýza kontinuálního měření osvětlenosti v areálu VŠB-TU Ostrava. In Kurz osvětlovací techniky XXVII. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování. Regionální skupina Ostrava, 2009. s. 260-265, 6 s. ISBN 978-80-248-2087-3.
Originální jazyk čeština
Obor Znečištění a kontrola vzduchu
Klíčová slova light pollution

Prezentujeme první výsledky hloubkové statistické analýzy kontinuálního měření střední osvětlenosti v nočních hodinách vlastních měření v areálu Technické univerzity Vysoké školy báňské v Ostravě. Podrobně byla studována střední osvětlenost v 509 nocích v letech 2006-9 ve vztahu k několika známým okolnostem vztahujícím se k příslušné noci. Pomocí sofistikovaného lineárního modelu aplikovaného na logaritmus střední noční osvětlenosti byla jednoznačně prokázána závislost noční osvětlenosti na oblačnosti, dále pak na fázi Měsíce, na ročním období a přítomností čerstvé sněhové pokrývky. Model je schopen předpovědět noční osvětlenost, ovšem s kvazináhodnou neurčitosti 0,21 dex. Zmíněnou neurčitost lze přičíst vlivu nezapočtených meteorů jako jsou srážky všeho druhu, mlha, či výskyt mraků s velmi odlišným albedem, může být ovšem i důsledkem nejrůznějších lidských aktivit, které mohou osvětlenost noční oblohy ovlivnit.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info