Informace o publikaci

Přínos univerzit třetího věku ke kvalitě života seniorů

Autoři

ADAMEC Petr DAN Jiří HAŠKOVÁ Barbora

Rok publikování 2009
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Vzdělávání v kurzech U3V je určeno osobám v postproduktivním věku. Myšlenka byla poprvé realizována po roce 1970 ve Francii. Masarykova univerzita organizuje kurzy od roku 1990. Podmínkou zařazení do kurzu je dosažení důchodového věku a alespoň středoškolské vzdělání s maturitou. Analýzy motivů ke studiu a zájem o studium, který se neustále zvyšuje, dokládají, že kurzy přispívají ke kvalitě života seniorů. V příspěvku budou interpretovány a diskutovány motivy a důvody účasti v kurzech, zjištěných v našem výzkumu. Porovnáním našich zjištění s údaji z literatury lze dospět k závěru, že kurzy U3V pro část populace seniorů představují jednu z možností, která významnou měrou napomáhá k udržení kvality života pro účastníky vzdělávání U3V seniorů přívětivým a důstojným způsobem. Důležitým aspektem je pro seniory i pocit účasti na společenském dění, navazování kontaktů, možnosti voluntaristického uplatnění.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info