Informace o publikaci

Enchytraeids and earthworms (Annelida: Clitellata: Enchytraeidae, Lumbricidae) of parks in the city of Brno, Czech Republic

Název česky Roupice a žížaly (Annelida: Clitellata: Enchytraeidae, Lumbricidae) v parcích města Brna, Česká republika.
Autoři

SCHLAGHAMERSKÝ Jiří PIŽL Václav

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Soil Organisms
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova annelids; soil; urban ecology; fauna
Popis V letech 2006 až 2008 byly studováni půdní kroužkovci ve starých parcích ve středu Brna(Česko). Průměrné hustoty roupic byly nízke a nepřesahovaly ca. 6100 ind. m-2. Průměrné hustoty žížal kolísaly mezi 109 and 295 ind. m-2. Jednotlivé parky hostily 3 až 13 druhů roupic a 2 až 6 druhů žížal, celkem bylo nalezeno 9 druhů roupic a 8 druhů žížal. Epigeické druhy žížal takřka chyběly. V případě obou taxonů bylo druhové bohatství parků největší a středně velké plochy obdobné. U roupic byly nejnižší počty druhů nalezeny na nejmenších plochách, v případě žížal rovněž na jedné z ploch o 100 m2, zatímco druhá plocha této výměry hostila stejně či více druhů než dva ze středně velkých parků. Společenstva malých lesíků v různých parcích si byla více podobná navzájem než společenstvům trávníků totožných parků. Společenstva menších parků vykazovala vyšší podíl druhů Buchholzia spp., Enchytraeus spp. a Henlea ventriculosa, což pravděpodobně indikovalo vyšší míru narušení. Tři druhy roupic byly zjištěny v Česku poprvé.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info