Informace o publikaci

Candida Dubliniensis in dental plaque of ECC children

Název česky Candida Dubliniensis v dentálním plaku dětí postižených ECC
Autoři

RŮŽIČKA Filip KUKLETOVÁ Martina ŽÁČKOVÁ Lenka KUKLOVÁ Jarmila HOLÁ Veronika

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Int Poster J Dent Oral Med
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova candida Dubliniensis; plaque; Yests; ECC
Popis Práce popisuje přítomnost Kandidy Dubliniensis v zubním plaku dětí postižených ECC. Žádné kvasinky nebyly nalezeny u dětí s intaktním chrupem.
Související projekty: