Informace o publikaci

Communicative dynamism and prosodic prominence of pronouns in English and Czech

Logo poskytovatele
Název česky Komunikativní dynamismus a prozodická prominence zájmen v angličtině a češtině
Autoři

CHAMONIKOLASOVÁ Jana

Rok publikování 2010
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Srovnávací studie komunikativní a prozodické závažnosti anglických a českých zájmen se opírá o analýzu paralelních anglických a českých textů. Protože zájmena odkazují ke kontextově zapojeným elementům, mívají obvykle ve srovnání s ostatními složkami distribučního pole věty nízkou komunikativní i prozodickou závažnost. Za určitých okolností se však stávají nositeli nejvyššího stupně komunikativního dynamismu a nejvyššího stupně prozodické závažnosti. Článek zkoumá podmínky, za kterých k tomuto jevu dochází a srovnává výskyt zájmenných nositelů nukleárního tónu v anglických a českých textech. Anglická zájmena nesou větný přízvuk mnohem častěji než zájmena česká. Ke srovnávací analýze byly použity originální mluvené anglické a české texty a také paralelní překladové texty, u kterých bylo možno sledovat, jak se prozodie zájmen projevuje při převodu z jednoho jazyka do druhého.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info