Informace o publikaci

Elevated Malondialdehyde Correlates with the Extent of Primary Tumor and Predicts Poor Prognosis of Oropharyngeal Cancer

Název česky Elevace malondialdehydu koreluje s rozsahem primárního tumoru a predikuje špatnou prognózu karcinomů orofaryngu
Autoři

SALZMAN Richard PÁCAL Lukáš TOMANDL Josef KAŇKOVÁ Kateřina TOTHOVA Eva GÁL Břetislav KOSTŘICA Rom

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Anticancer Research
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova head and neck carcinoma prognosis oxidative stress malondialdehyde
Popis Cílem studie bylo zkoumat vztah MDA, markeru oxidativního stresu , a spinocelulárního karcinomu dutiny ústní a orofaryngu.
Související projekty: