Elevated Malondialdehyde Correlates with the Extent of Primary Tumor and Predicts Poor Prognosis of Oropharyngeal Cancer

Název česky Elevace malondialdehydu koreluje s rozsahem primárního tumoru a predikuje špatnou prognózu karcinomů orofaryngu
Autoři SALZMAN Richard — PÁCAL Lukáš TOMANDL Josef KAŇKOVÁ Kateřina TOTHOVA Eva GÁL Břetislav KOSTŘICA Rom
Druh Článek v odborném periodiku
Citace SALZMAN, Richard, Lukáš PÁCAL, Josef TOMANDL, Kateřina KAŇKOVÁ, Eva TOTHOVA, Břetislav GÁL a Rom KOSTŘICA. Elevated Malondialdehyde Correlates with the Extent of Primary Tumor and Predicts Poor Prognosis of Oropharyngeal Cancer. Anticancer Research, Greece: INT INST ANTICANCER RESEARCH, 2009, roč. 10/2009, č. 29, s. 4227-4231. ISSN 0250-7005.
Originální jazyk angličtina
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova head and neck carcinoma prognosis oxidative stress malondialdehyde

Cílem studie bylo zkoumat vztah MDA, markeru oxidativního stresu , a spinocelulárního karcinomu dutiny ústní a orofaryngu.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info