Informace o publikaci

Constant BCR-ABL transcript level >or=0.1% (IS) in patients with CML responding to imatinib with complete cytogenetic remission may indicate mutation analysis.

Název česky Neměnná hladina transkriptu BCR-ABL na hodnotách >nebo=0.1% (IS) u pacientů s CML odpovídajících optimálně na imatinib kompletní cytogenetickou remisí indikuje mutační analýzu
Autoři

MACHOVÁ POLÁKOVÁ Kateřina POLÍVKOVÁ Václava RULCOVÁ Jana KLAMOVÁ Hana JURČEK Tomáš DVOŘÁKOVÁ Dana ŽÁČKOVÁ Daniela POSPÍŠIL Zdeněk MAYER Jiří MORAVCOVÁ Jana

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Experimental hematology
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova BCR-ABL; CML; imatinib
Popis Ze 140 CML pacientů odpovídajících na imatinib v kompletní cytogenetické remisi (CCgR) , jsme u 32 zaznamenali zastavení poklesu hladiny BCR-ABL na hodnotách >nebo=0.1% v nejméně ve 3 následných odběrech (min doba trvání 6-9 měsíců). Medián follow-up neměnné hladiny BCR-ABL byl 12 měsíců (rozsah 6-64). Tato skupina pacientů byla vyšetřena na přítomnost mutací BCR-ABL k odhalení rezistence a vyhodnocení rizika progrese onemocnění. Celkem bylo otestováno na přítomnost mutace v BCR-ABL kinasové doméně 134 vzorků periferní krve od těchto 32 pacientů. Mutace byla detekována metodou přímé sekvenace u 9 z 32 pacientů (28%). Ztráta CCgR nebo zvýšení hladiny BCR-ABL o 1 log bylo pozorováno u 5 z 9 pacientů v mediánu 5 měsíců (rozsah 4-17) od doby první detekce mutace. Jeden pacient bez mutace zrelaboval po 12 měsících od začátku neměnné hladiny BCR-ABL. U 5 z 32 pacientů bez mutace (16%) hladina BCR-ABL signifikantně klesla po prvním zastavení hladiny BCR-ABL na úroveň, kde zůstala opět neměnná, medián 11 měsíců (rozsah 7-28).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info