Výsledky cílené orofaciální rehabilitace u neurologických pacientů s poruchou artikulace a fonace

Autoři VYSOKÝ Robert KONEČNÝ Petr
Druh Článek v odborném periodiku
Citace VYSOKÝ, Robert a Petr KONEČNÝ. Výsledky cílené orofaciální rehabilitace u neurologických pacientů s poruchou artikulace a fonace. Rehabilitace a fyzikální lékařství, Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2007, roč. 14, č. 1, s. 18-23. ISSN 1211-2658.
Originální jazyk čeština
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova articulation; phonation; orofacial rehabilitation; spectral analysis of speech

Pacienti s poruchami řeči zaujímají velké procento klientů, kterým je poskytována léčebná rehabilitace. Jedná se především o pacienty s různou neurologickou symptomatikou (stavy po cévních mozkových příhodách, kraniotraumatu a jiných neurologických onemocněních), u kterých může být v různé míře porušena artikulce a fonace. Orofaciální rehabilitace zde hraje svou nezastupitelnou roli a je předpokladem optimální restituce řečových funkcí pacienta. Náš výzkum má charakter pilotní studie a je tvořen 22 pcienty s poruchou artikulace a fonace v rámci primárního neurologického onemocnění. Záměrem výzkumu bylo zhodnocení řečových funkcí a kvality života u těchto pacientů po absolvování cílené orofaciální rehabilitace. Součástí výzkumu bylo vyhodnocení hlasových záznamů pomocí spektrální hlasové analýzy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info