Informace o publikaci

Bound Ability Readings of Imperfective Verbs: A Case for Presupposition

Název česky Ohraničená schopnostní čtení imperfektivních sloves: případ presupozic
Autoři

DOČEKAL Mojmír KUČEROVÁ Ivona

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference Czech in Formal Grammar
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova aspect; presupposition; formal semantics; Romance languages; Slavonic languages
Popis V tomto článku jsme dokázali, že k porozumění sémantice vidu a morfologicko-sémantickému mapování v aspektové doméně musíme počítat i s presupozičním významem vidové morfologie. Ukázali jsme, že denotace dokonavého a nedokonavého vidu ve slovanských a románských jazycích je pravděpodobně identická, nicméně užití vidové morfologie je rozdílné, protože tyto jazykové rodiny se liší co do presupozic, které morfologické kategorie vidu nesou.
Související projekty: