Informace o publikaci

Bioindication of environmental stress

Název česky Bioindikace environmentálního stresu
Autoři

KUMMEROVÁ Marie ZEZULKA Štěpán VÁŇOVÁ Lucie

Rok publikování 2009
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) se významně podílí na zvyšujícím se znečištění prostředí antropogenní činností. Rostliny mají schopnost je biokoncentrovat a biologicky transformovat. Cílem této studie bylo využít biochemické a fyziologické parametry rostlin jako včasných indikátorů fytotoxického účinku FLT. Klíčivost semen hrachu a růst klíčních rostlin byly hodnoceny po 3, resp. 7 dnech. Rostliny byly kultivovány v Reid-Yorkově živném roztoku bez nebo s přídavkem fluoranthenu (FLT; 0.1, 1 a 5 mg/l) po 20 a 27 dní. FLT přítomný v prostředí i pletivech způsobil změny nejen na subcelulární úrovni (PSII, fotosyntetické pigmenty, GSH), ale také na úrovni rostlinných orgánů (produkce biomasy). Změny hodnot parametrů fluorescence chlorofylu a obsahu GSH ukazují na vliv FLT na strukturu a funkci membrán doprovázený tvorbou volných radikálů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info