Informace o publikaci

Využití suspenzní kultury BY-2 pro studium vlivu organického polutantu

Autoři

SOLNICKÁ Pavla KLEMŠ Marek FIŠEROVÁ Helena ZEZULKA Štěpán HAVEL Ladislav

Rok publikování 2009
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Suspenzní kultura buněk tabáku BY-2 byla kultivována v LS-médiu s přídavkem 2,4-D při laboratorních podmínkách. Fluoranthen byl přidáván v koncentracích 0, 0.5, 5 a 15 uM. Během 6 dnů kultivace byly denně hodnoceny změny v počtu buněk, jejich morfogenezi a viabilitě, produkci ACC, ethylenu, etanu a CO2 a v obsahu ABA, proteinů a GST. Vlivem zvyšující se koncentrace FLT docházelo k poklesu viability buněk, inhibici dělení buněk, snížení jejich počtu a snížení obsahu vody v buňkách. V exponenciální fázi růstu byla zvýšená produkce ethylenu a CO2 ve všech variantách kromě nejvyšší koncentrace FLT, kde byla produkce ethylenů snížená. U kontroly maximu ethylenu předcházelo maximum produkce ACC. Obsah kys.abscisové (ABA) byl velmi malý.
Související projekty: