Informace o publikaci

The use of biochemical and physiological parameters for evaluation of phytotoxicity of organic compounds

Název česky Využití biochemických a fyziologických parametrů pro hodnocení fytotoxicity organických sloučenin
Autoři

ZEZULKA Štěpán KUMMEROVÁ Marie VÁŇOVÁ Lucie

Rok publikování 2009
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Práce představuje souhrn metod a měřených parametrů pro testování fytotoxicity organických polutantů. Jako pokusná rostlina byl zvolen hrách a testovaná látka PAH fluoranthen (FLT) v koncentracích 0.01, 0.1 (nízké zatížení) a 1 a 5 mg/L (vysoké zatížení). Pro hodnocení fytotoxicity byly využity standardní testy klíčivosti a růstu klíčních rostlin. Jako další metody byly využity hodnocení změn primárních procesů fotosyntézy - indukované fluorescence chlorofylu a aktivity Hillovy reakce, a stanovení obsahu fotosyntetických pigmentů. Všechny sledované parametry citlivě ukázaly na negativní vliv organického polutantu na biochemické a fyziologické faktory rostlin.
Související projekty: