The Rise of Medieval Towns and States in East Central Europe : Early Medieval Centres as Social and Economic Systems

Název česky Vznik středověkých měst a států ve východní části střední Evropy : Raně středověká centra jako sociální a ekonomické systémy
Autoři MACHÁČEK Jiří
Druh Odborná kniha
Citace MACHÁČEK, Jiří. The Rise of Medieval Towns and States in East Central Europe : Early Medieval Centres as Social and Economic Systems. Leiden - Boston: Koninklijke Brill NV, 2010. 562 s. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages. ISBN 978-90-04-18208-0.
Originální jazyk angličtina
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
WWW http://www.brill.nl/default.aspx?partid=210&pid=31107
Klíčová slova Early Middle Ages; archaeology; Central Europe; Pohansko; centres; systems theory; PCA

Tato kniha je příspěvkem k diskusi o společenské transformaci, který proběhla v rámci evropského kontinentu, a zejména na střední a východní Evropě, v druhé polovině prvního tisíciletí. Je založena především na studiu archeologických nálezů z významných raně středověkých center. Zvláštní důraz je kladen na Pohansko u Břeclavi (Česká republika), možná nejlépe prozkoumanou lokalitu svého druhu v celém regionu. Pokud jde o metodiku, znamená kniha nový pokus jak propojit řadu ověřených metodologických nástrojů používaných v západním archeologie od 70. let s novými otázkami týkajícími se kognitivních přístupů v archeologii a pozitivistickou tradicí středoevropské archeologie.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info