Informace o publikaci

The Rise of Medieval Towns and States in East Central Europe : Early Medieval Centres as Social and Economic Systems

Název česky Vznik středověkých měst a států ve východní části střední Evropy : Raně středověká centra jako sociální a ekonomické systémy
Autoři

MACHÁČEK Jiří

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tato kniha je příspěvkem k diskusi o společenské transformaci, který proběhla v rámci evropského kontinentu, a zejména na střední a východní Evropě, v druhé polovině prvního tisíciletí. Je založena především na studiu archeologických nálezů z významných raně středověkých center. Zvláštní důraz je kladen na Pohansko u Břeclavi (Česká republika), možná nejlépe prozkoumanou lokalitu svého druhu v celém regionu. Pokud jde o metodiku, znamená kniha nový pokus jak propojit řadu ověřených metodologických nástrojů používaných v západním archeologie od 70. let s novými otázkami týkajícími se kognitivních přístupů v archeologii a pozitivistickou tradicí středoevropské archeologie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info