Informace o publikaci

Natural hybridization and genome size

Název česky Přirozaná hybridizace a velikost genomu
Autoři

BUREŠ Petr HOROVÁ Lucie HELÁNOVÁ Klára ŠMARDA Petr

Rok publikování 2009
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Frekvence spontánní hybridizace není náhodně rozložena napříč rostlinami: zatímco jen některé rody nebo čeledi obsahují mnoho hybridů, většina ostatních neobsahuje žádné. Vztah mezi velikostí genomu a hybridní promiskuitou byl nalezen u rodu Cirsium: druhy s menším genomem hybridizují častěji, zatímco ty s genomy velkými tvoří hybridy vzácněji nebo vůbec. Podobně to bylo prokázáno u druhů a hybridů v rodu Epilobium. Dále jsme testovali obecný model "vyšší frekvence spontánní hybridizace souvisí s menšími genomy" na kompletních datech o druzích a hybridech ve Velké Británii, Německu a České republice. Korelace mezi průměrnou velikostí genomu a hybridní promiskuitou (vyjádřenou jako počet hybridů dělený počtem druhů v rámci rodu resp. čeledi) byla potvrzena jak na úrovni rodu tak i čeledi.
Související projekty: