Comparison of macroinvertebrate feeding strategies in streams from Asia, South America and Europe

Název česky Porovnání potravních strategií vodních bezobratlých z vybraných regionů Asie, Jižní Ameriky a Evropy
Autoři BRABEC Karel — TOMANOVÁ Sylvie — SYROVÁTKA Vít — PETŘIVALSKÁ Karla — HERING D. — SHARMA S. — MISERENDINO L. — MOYA N. — ROZKOŠNÝ Rudolf SOLDÁN Tomáš — GRAF W. — KORTE T. — SCHMIDT-KLOIBER A. — TACHAMO R. D. — KUBOŠOVÁ Klára JARKOVSKÝ Jiří
Druh Článek ve sborníku
Originální jazyk angličtina
Obor Ekologie - společenstva
WWW http://www.assess-hkh.at/downloads/hkh_proceedings.pdf
Klíčová slova feeding strategies; macroinvertebrates; temperate; subtropical; impairment

Funkční struktura společenstev makrozoobentosu vykazuje menší variabilitu mezi geografickými regiony než taxonomická struktura společenstev. Nicméně známa je rozdílnost v trofické ve struktuře říčních společenstev mezi mírným a subtropickým pasmem. Data ze subtropického pásma Jižní Ameriky a Asie a mírného pásma v Evropě byla hodnocena z hlediska odezvy trofické struktury na gradienty nadmořské výšky, velikosti toku a antropogenního stresu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info