Comparison of macroinvertebrate feeding strategies in streams from Asia, South America and Europe

Základní údaje

Originální název Comparison of macroinvertebrate feeding strategies in streams from Asia, South America and Europe
Název česky Porovnání potravních strategií vodních bezobratlých z vybraných regionů Asie, Jižní Ameriky a Evropy
Autoři
Karel Brabec
Sylvie Tomanová
Vít Syrovátka
Karla Štiková
D. Hering
S. Sharma
L. Miserendino
N. Moya
Rudolf Rozkošný
Tomáš Soldán
W. Graf
T. Korte
A. Schmidt-Kloiber
R. D. Tachamo
Klára Komprdová
Jiří Jarkovský

Další údaje

Originální jazyk angličtina
Obor Ekologie - společenstva
WWW
Druh Článek ve sborníku
Klíčová slova feeding strategies; macroinvertebrates; temperate; subtropical; impairment

Anotace

Funkční struktura společenstev makrozoobentosu vykazuje menší variabilitu mezi geografickými regiony než taxonomická struktura společenstev. Nicméně známa je rozdílnost v trofické ve struktuře říčních společenstev mezi mírným a subtropickým pasmem. Data ze subtropického pásma Jižní Ameriky a Asie a mírného pásma v Evropě byla hodnocena z hlediska odezvy trofické struktury na gradienty nadmořské výšky, velikosti toku a antropogenního stresu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info